Om institutet

Svenska Institutet i Rom är ett forskningsinstitut. Det är basen för arkeologiska utgrävningar och annan vetenskaplig verksamhet i svensk regi i Italien. Här ges kurser i antikens kultur och samhällsliv och konstvetenskap samt närliggande ämnen. Institutet förfogar över en byggnad i centrala Rom och har ett forskningsbibliotek med c. 60.000 volymer. Ett tiotal rum och några mindre lägenheter står till förfogande för gästande forskare och stipendiater. 
Styrelse och kansli har säte i Stockholm. Institutets verksamhet i Rom leds av en direktör disputerad i antikens kultur och samhällsliv.

 • testa.jpeg
 • biblioteca.jpeg
 • auditorio.jpeg
 • direttore-sala2.jpeg
 • ingresso.jpeg
 • Giardino.jpeg
 • Vaar.jpeg
 • biblioteca.jpg
 • Biblioteca..jpeg
 • konferenssal2.jpg
 • Biblioteca2.jpeg
 • corridoi-uffici-2.jpeg
 • cortile.jpeg
 • Direttore-sala.jpeg
 • ingresso2.jpeg
 • cortile-notte.jpeg
 • togato2.jpeg
 • giardino-2.jpeg
 • corridoio-uffici.jpeg
 • Byggnad-natt.jpeg
 • salaconferenze.jpeg
 • solglitter.jpg
 • giardino5.jpeg
 • Togato.jpeg
 • scala3.jpg
 • giardino4.jpeg
 • saladirettore.jpeg
 • scalachiocciola.jpeg
 • scala.jpeg
 • guiardino3.jpeg