Maria H. Oen, Vice direktör

Maria H. Oen avlade sin filosofi doktorsexamen i konstvetenskap 2015 vid Universitetet i Oslo. Sedan 2019 är hon vicedirektör vid Svenska institutet i Rom. Hon har tidigare varit lektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet; Visiting Scholar (postdoktor) vid The Warburg Institute i London och Marie Curie Fellow vid Centrum för medeltidstudier vid Stockholms universitet. I sin forskning fokuserar Oen på den visuella kulturen i Italien under perioden ca.1200-1550. I hennes senaste forskningsprojekt har hon undersökt senmedeltida kvinnliga författarporträtt; den visuella retoriken i de italienska manuskripten till Heliga Birgittas Uppenbarelser och arkitekturens och konstens roll i förhållande till fenomenet visioner under senmedeltiden. Bland hennes senaste publikationer finns A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages (red. M. H. Oen. Brill, 2019) och Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden and Catherine of Siena (red. M. H. Oen och U. Falkeid. Routledge, 2019). Oen har erhållit forskningsfinansiering och stipendier av bland andra European Research Council, Norges forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Samuel H. Kress Foundation.