Institutets styrelse 2019-2021

Ordinarie ledamöter

Göran Blomqvist (FD), Ordförande
Agneta Modig Tham (Civilekonom), Skattmästare
Sabrina Norlander Eliasson (Docent), Konstvetenskap, Vice ordförande
Lena Larsson Lovén (Docent), Antikens kultur och samhällsliv, Sekreterare
Ann-Louise Schallin (Professor), Antikens kultur och samhällsliv
Dominic Ingemark (Docent), Antikens kultur och samhällsliv
Christer Henriksén (Professor), Klassiska språk
Andreas Heymowski (Professor), Arkitektur
Ylva Haidentaller (FM), Konstvetenskap, doktorander
Hampus Olsson (FM), Antikens kultur och samhällsliv, doktorander

Suppleanter

Lena Larsson Lovén (Professor), Antikens kultur och samhällsliv
Lovisa Brännstedt (FD), Antikens kultur och samhällsliv
Johan Eriksson (FD), adjungerad Konstvetenskap

Revisorer

Martin Sjöberg, Auktoriserad revisor
Mattias Jennerholm, Departementssekreterare
Suppleant: Karin Siwertz

Kansliet

Ingrid Willstrand, kanslichef

Institutets kansli på Skeppargatan