Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom, 15 hp

Varje höst erbjuder Svenska institutet i Rom en unik möjlighet för studerande i konstvetenskap på doktorand- och avancerad nivå i Sverige i form av en kurs med inriktning på Roms visuella kultur. Kursen ger 15 hp och omfattar en veckas instudering på hemmaplan och nio veckor i och omkring staden Rom (sept.-nov.). Förutom att få tillfälle att fördjupa sig i bildkonst och arkitektur in situ erbjuds kursens sex deltagare fritt boende på institutet under vistelsen, ett stipendium (16 000 SEK) och en fantastisk trevlig akademisk miljö där forskare på alla nivå möts över disciplingränserna.

Kursen är indelad i två delar. En kortare första del 1 där vi arbetar med konst- och receptionshistorisk teori och metod samt terminologi för att etablera en bas av analytiska verktyg. I den längre del 2 studeras konst och arkitektur i Rom och Mellanitalien, från antiken till den moderna perioden, kronologiskt och med olika historiska och teoretiska perspektiv. Särskild fokus kommer att ligga på tre specifika teman som problematiseras i vår undersökning av den visuella kulturen genom historien: (1) människokroppen, uppfattning av tid (2) och av bildens funktion (3). Undervisningen ges i form av seminarier in situ i Rom (stadsvandringar, museer, arkiv, osv.) och på Svenska institutet samt exkursioner (till Florens och Siena bland andra ställen) och självstudier. Examinationen sker dels genom enskilda uppgifter, muntligt redovisade inför monumenten, aktivt deltagande i seminarier på institutet och i fält, och dels genom författande av en skriftlig inlämningsuppgift.

Syften med kursen är att:

- Ge en översikt över centrala konsthistoriska föremål från Rom och Mellanitalien från antiken och framåt.

- Ge förståelse för hur politiska, religiösa och intellektuella idéer och samhällskonflikter genom historien manifesteras i samtida bildkonst, arkitektur, och stadsplanering.

- Ge insikt i teoretiska och metodologiska problem knutna till bilduppfattning i olika historiska epoker och ändringarna av dessa genom historien.

- Utveckla färdigheter i att analysera historisk konst, och ge fördjupade kunskaper om de historiska förutsättningarna för vårt moderna konstbegrepp.

- Diskutera och kritisk reflektera kring olika konstteoretiska och historiska diskurser samt konst- och receptionshistorisk teori och metod.

- Bli bekant med Roms konstsamlingar, bibliotek och arkiv.

- Stimulera intresse för vidare forskning i konst och visuell kultur generellt.

- Ta del i Roms internationella forskningsmiljö, Svenska institutets interdisciplinära miljö, och etablera nya akademiska nätverk.

Romkursen är idag den enda kurs som är gemensam för alla studerande i ämnet konstvetenskap i Sverige och den ger kunskaper och erfarenheter som inte är tillgängliga vid något av hemuniversiteten. Sedan starten 1959 har den getts 56 gånger och sammanlagt har 453 studerande deltagit; en förteckning över deltagarna hittar du här. För generationer av svenska konstvetare har kursen blivit en minnesrik och betydelsefull del i utbildningen – inte minst vad gäller vikten av internationellt och tvärvetenskapligt samarbete. Läs mer om kursen och dess historia här.

Nästa kurstillfälle är höstterminen 2019.

Antagningen administreras av Stockholms Universitet under beteckningen kv6000.

Intresserade ombeds kontakta Sabrina Norlander Eliasson vid Stockholms Universitet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (vid frågor rörande kursanmälan) och Maria H. Oen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. (kursansvarig i Rom) för vidare upplysningar.

Sista anmälningsdag: 15 April (anmälan öppnar 15 mars, www.antagning.se)

Separat ansökan om stipendium skickas till institutets kansli i Stockholm. Frågor om stipendium och boende i Rom, besvaras av Stefania Renzetti vid Svenska institutet i Rom ( Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).