DET STÖRRE ARKEOLOGISKA STIPENDIETDET STÖRRE ARKEOLOGISKA STIPENDIETVID SVENSKA INSTITUTET I ROM 2021-22

Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne. För nydisputerad gäller en tidsgräns om fem år efter disputationen. Sökande som inte innehaft stipendiet tidigare äger företräde framför den som tidigare har uppburit det.

Läs mer

 

DET STÖRRE STIPENDIET I FILOLOGI/KONSTVETENSKAPDET STÖRRE STIPENDIET I FILOLOGI/KONSTVETENSKAPVID SVENSKA INSTITUTET I ROM 2021-22

Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom filologi/konstvetenskap eller närliggande ämne. För läsåret 21/22 äger sökande i konstvetenskap företräde. För nydisputerad gäller en tidsgräns om fem år efter disputationen. Sökande som inte innehaft stipendiet tidigare äger företräde framför den som tidigare har uppburit det.

Läs mer