Institutets publikationer

Vetenskapliga publikationer utgivna av Svenska Institutet i Rom

Tryckta utgåvor

Institutet utger fem vetenskapliga publikationsserier i pappersform. Seriernas tyngdpunkt ligger på antikens kultur och samhällsliv, latin samt på konstvetenskap.

För dessa publikationsserier ansvarar Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen. Nämnden antar bidrag till de olika serier som den ansvarar för, efter att ha arrangerat referee-granskning av bidragens vetenskapliga kvalitet samt kontrollerat manuskriptens tekniska standard. Publikationsnämnden är sammansatt av akademiker från universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt cheferna för det Svenska Institutet i Rom och det Svenska Institutet i Athen.
Gå till Publikationsnämndens hemsida


Hittills utgivna volymer förtecknas nedan under respektive serietitel. Beställning görs via länken till distributören.

Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series prima in 4o
Publikationsserrie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta). Utgiven sedan 1932.

- Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series altera in 8o
Publikationsserrie för mindre monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta).Utgiven sedan 1939.

- Opuscula Romana
Opuscula Romana föregicks av Opuscula Archaeologica, utgiven för första gången år 1935.
Opuscula Romana publicerades inom Acta in 4o serien (1954-1996) och sedan 1996 på årlig basis med undertiteln Annual of the Swedish Institute in Rome sedan 1996 och upphördes 2008.
Tidskriften uppgår numera in den gemensamt med Atheninstitutet utgivna  
-  Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome
(OPEN ACCESS)

- Lectiones Boëthianae denna serie ingår Boëthius-föreläsningarna vid det Svenska Institutet i Rom. Föreläsningarnas namn stammar från Institutets förste föreståndare, den klassiske arkeologen Axel Boëthius. De hålles av inbjudna föreläsare. Den skriftliga formen av föreläsningarna publiceras inom ramen för Opuscula Romana.

Suecoromana. Studia artis historiae Instituti Romani Regni Sueciae
Publikationsserie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta) med inriktning på konstvetenskap. Utgiven sedan 1992.

För beställningar kontakta:
https://www.ecsi.se.bokorder.se 

För byte av publikationer kan bibliotek kontakta Astrid Capoferro ( Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

On-line-utgåva
Institutet utger sedan 2004 en on-line-serie:

The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars (on-line)


Övriga publikationer

- Lars Berggren, Lennart Sjöstedt, L'ombra dei grandi: monumenti e politica monumentale a Roma (1870-1895), Roma 1996.

- B.E. Thomasson, Laterculi praesidum

-L'istituto Svedese di Studi Classici a Roma - The Swedish Institute of Classical Studies in Rome,, Stockholm 2010.
Författare: Jan Ahlklo, Hans Henrik Brummer, Barbro Santillo Frizell, Börje Magnusson, Francesco Fariello, Ivar Tengbom.
Fotografier: Åke E:son Lindman, Cesare Faraglia.

- A. Capoferro, L. D'Amelio, S. Renzetti (a cura di), Dall'Italia. Omaggio a Barbro Santillo FrizellEdizioni Polistampa, 2013.

- A. Capoferro, S. Renzetti (a cura di), L’Etruria di Alessandro Morani. Riproduzioni di pitture etrusche dalle collezioni dell’Istituto Svedese di Studi Classici a RomaEdizioni Polistampa, 2017.